வாகரை பிரதேசத்திற்கான அமைப்பாளர் களுக்கான நியமனங்கள்

  • Editor
  • 09 Oct 2019
  •   Comments Off on வாகரை பிரதேசத்திற்கான அமைப்பாளர் களுக்கான நியமனங்கள்

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் கட்சியின் பிரதித் தலைவர்  நாகலிங்கம் திரவியம் அவர்களின் தலைமையில் வழங்கிவைக்கப்பட்டது நிகழ்வில் கட்சியின் பிரதித்தலைவர் நிர்வாகம் யோகவேள்உட்பட பலர்  கலந்து சிறப்பித்தார்