தூங்கும் அமைச்சர் தாங்கும் தமிழன் - இதுதான் தேசியக்கனவாம்??????

USA யின் நிதியில் இருந்து கிழக்கு
மாகாணத்தில் 8 பாடசாலைக்கு $ 3,218,000 அமெரிக்க டொலர்கள் கிழக்கு மாகாணமுதலமைச்சர் நஸீர் ஹாபிஸ் அவர்களின் பெருமுயற்சியால் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டடுள்ளன. இதில் ஒரேயொரு தமிழ்பாடசாலை மட்டுமே தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் சிங்களப்பாடசாலைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாடசாலைகள்:
01. அட்டாளைச்சேனை அந்-நூர்
மஹாவித்தியாலயம்.

02.ஏறாவூர் – அப்துல் காதர் வித்தியாலயம்.

03.கல்முனை- வெஸ்லி உயர்பாடசாலை,

  1. சாய்ந்தமருது காரியப்பர் வித்தியாலயம்.

05.காவத்தமுனை – அல்-அமீன் வித்தியாலயம்.

  1. காத்தான்குடி -பதுரியா வித்தியாலயம்.

07.சம்மாந்துறை தாறுஷலாம்
மகாவித்தியாலயம்.

08.நிந்தவூர் -அல்-மஷ்ஹர் வித்தியாலயம்.

ஆகிய பாடசாலைகளுக்கு இத்தொகைகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.